มารู้จักคำว่า”เข็มปูพรม”กันเถอะ

เข็มปูพรม คือ โครงสร้างเสาเข็มใต้ดินที่วางกระจายตำแหน่งทั่วพื้นที่เพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้างพื้นหรืออาคาร โดยมักจะมีระยะห่างระหว่างเสาเข็มเท่ากันทั้งในแกน X และแกน Y ระยะห่างระหว่างเสาเข็มแต่ละต้นจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม  เพื่อให้เสาเข็มมีประสิทธิภาพการรับน้ำหนักได้เต็มที่

เข็มปูพรมนิยมใช้กับอาคารที่ต้องรับน้ำหนักมากหรืออาคารที่มีพื้นที่แผ่ขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โกดัง ลานจอดรถ รวมถึงบ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลา และสระว่ายน้ำ เนื่องจากโครงสร้างพื้นและเสาเข็มทั้งหมดจะเปรียบเสมือนฐานรากขนาดใหญ่ ที่มีเสาเข็มช่วยรับน้ำหนักและกระจายแรงสู่ดินอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยลดการแตกร้าวที่พื้นเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของดิน และลดความหนาของพื้นลงได้เมื่อเทียบการเทพื้นคอนกรีตวางบนดิน อย่างไรก็ตาม เข็มปูพรมไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีถังบำบัด หรือถังเก็บน้ำใต้ดินฝังอยู่ เพราะอาจทำให้เสาเข็มวางกระจายได้ไม่สม่ำเสมอ  ทั้งนี้ ในการออกแบบและการเลือกใช้งานควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ที่มาhttps://www.scgbuildingmaterials.com