หน้าที่ของ เสา

ศัพท์คนสร้างบ้าน เสา

       เสา คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจาก อเส คาน (หรือพื้นไร้คาน) ของทุกชั้น เพื่อถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอม่อและฐานรากต่อไป มีลักษณะเป็นท่อนแนวตั้ง เสาสำหรับบ้านอาจเป็นได้ทั้ง เหล็ก คอนกรีต หรือไม้ โดยเรื่องของวัสดุ ขนาด และหน้าตัดเสานั้น สถาปนิกกับวิศวกรจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมของรูปแบบและลักษณะโครงสร้าง

ในเรื่องความสวยงาม อาจมีการก่อผนังรอบเสาเพื่อเพิ่มขนาดเสาเดิมให้สวยงามตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ การตกแต่งเสาด้วยวัสดุหรือลวดลายต่างๆ นอกจากนี้ เสาบางต้นอาจทำเพื่อการตกแต่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้รับน้ำหนักอาคาร หรือเป็นเสาสำหรับใช้งานอย่างอื่นโดยเฉพาะ เช่น เสาโคมไฟ เป็นต้น

ภาพ: เสาเหล็ก (ซ้าย) และเสาไม้ (ขวา)
ภาพ: เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภาพ: การเพิ่มขนาดเสาให้ได้ตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ และตกแต่งเสาด้วยวัสดุตามสไตล์บ้าน
ขอบคุณที่มา: https://www.scgbuildingmaterials.com/