มีที่ดินต้องการพัฒนาต้องรู้สิ่งนี้ก่อน?

“มีที่ดินต้องการพัฒนา”

ต้องรู้ผังเมืองและภาษาอังกฤษ2ตัวนี้นะครับ

“FAR” Floor Area Ratio

(จำง่ายๆ คือ สร้างอาคารมีพื้นที่ได้กี่เท่าของที่ดิน)

“OSR” Open Space Ratio

(จำง่ายๆ คือ ต้องมีพื้นที่ว่างจาก FAR เท่าไหร่)

หมายเหตุ คำนวณ FAR ก่อน แล้วจะได้ OSR

Happy warehouse by warehousebyhappycons. ขอนำเสนอความรู้ สำหรับเจ้าของที่ดิน หรือ นักพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น #อาคารบ้านพัก #สร้างโกดัง #โรงงาน #อาคารสำเร็จรูป นอกจากจะทราบ พรบ.ผังเมืองแล้ว สิ่งที่สำคัญที่ควรทราบข้อมูลครบทุกด้านเพื่อ นำเสนอการพัฒนาร่วมกับ วิศวกรออกแบบสร้างโกดังสำเร็จรูป ผู้รับเหมาสร้างโรงงาน เป็นต้น

 

 

สูงสุดได้ไม่เกิน1600ตรม.=1600×7.5/100=120ตรม.

ที่มา:TerraBKK.com

Page:ปุ๊ ณภัทร อักษร