ถ้าจะ“ปลูกต้นไม้ในห้องน้ำ” ต้องคำนึงอะไรบ้าง

ถ้าจะ “ปลูกต้นไม้ในห้องน้ำ” ต้องคำนึงอะไรบ้าง

 

อยาก “ปลูกต้นไม้ในห้องน้ำ” ต้องคำนึงอะไรบ้าง…

“ห้องน้ำ” เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้งานเป็นกิจวัตรประจําวัน แถมยังเป็นสถานที่สําหรับผ่อนคลายความเครียด อย่างการนอนแช่ในอ่างอาบน้ําให้ร่างกายได้พัก หยุดคิดถึงสิ่งต่างๆ ปล่อยให้จิตใจได้สงบ จะดีแค่ไหนถ้าเวลาเราเข้าไปใช้งาน ได้มองเห็นสีเขียวของต้นไม้

  • “เตรียมพร้อมและวางแผน เรื่องแสงต้องมาก่อน”
  • ข้อแรกของ การปลูกต้นไม้ในห้องน้ํา ควรเจาะช่องให้แสงเข้ามาโดยใช้หลังคาใส หรือทําสวนในห้องน้ําให้ยื่นออกไปนอกหลังคา ส่วนห้องน้ำที่ค่อนข้างปิดอาจต้องใช้แสงจากหลอดไฟเป็นแหล่งแสงให้ต้นไม้ แต่ต้นไม้จะไม่สมบูรณ์เท่ากับแสงธรรมชาติ หรือเลือกใช้ไม้กระถางมาวางประดับแล้วยกเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา
  • “เลือกชนิดต้นไม้ ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม”
“ลิ้นมังกร”
“ต้นจั๋ง”
“เขียวหมื่นปี”
“เดหลี”

ควรเลือกใช้ต้นไม้ที่ทนร่มต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในห้องน้ําได้ เช่น โมก สาวน้อยประแป้ง จั๋ง หวายไทย เขียวหมื่นปี ไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง ลิ้นมังกร เดหลี ถ้าเราไม่ใช้ต้นไม้ก็อาจใส่ตอไม้เข้าไปแล้วนําเฟินข้าหลวงหลังลายหรือกล้วยไม้มาติดไว้ก็อยู่ได้สัก 15วัน เปลี่ยนที ก็จะทําให้สวนนั้นสวยงามตลอดเวลา

  • “งานระบบ ที่ต้องคํานึงถึง”

 

พื้นที่สําหรับจัดสวนกับพื้นในห้องน้ําควรมีระดับต่างกัน โครงสร้างและผนังของกระบะที่เตรียมไว้ควรมีการกันซึมและฉาบผิวรองรับ เพื่อป้องกันเชื้อราและน้ำซึม ควรเตรียมรูระบายน้ําสําหรับกระบะปลูกต้นไม้และทําพื้นของกระบะให้ลาดเอียงมาออกตรงรูระบายน้ําที่เราเจาะไว้ เพื่อให้การระบายน้ําสะดวกขึ้น

  • “การดูแลรักษา”

 

เรื่องการรดน้ําหลายคนอาจจะงงๆว่า เอ๊ะ! ตกลงแล้วปลูกต้นไม้ในห้องน้ําแล้วยังต้องรดน้ําอีกไหม จริงๆแล้วก็ให้ดูว่าดินแห้งหรือเปล่าถ้าดินยังชุ่มชื้นก็พิจารณาเป็นรดทุก 2-3 วันครั้งก็ได้ เพราะถ้ารดน้ํามากเกินไปและห้องน้ํามีความชื้นสูงอยู่แล้วอาจจะทําให้ต้นไม้ เกิดเชื้อราและรากเน่าตายได้ ต่อมาก็เรื่องที่ต้องคอยดูอยู่เสมอก็คือ ท่อระบายน้ํา ต้องหมั่นทําความสะอาดไส้กรองท่อระบายน้ํา หมั่นเก็บเศษใบไม้ที่ร่วงอยู่ตามพื้นและท่อออกเพื่อลดปัญหาเศษตะกอนดินไปอุด ตันและเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุด คือ เรื่องปุ๋ยสารเคมียาฆ่าแมลงทั้งหลาย เพราะอย่าลืมว่าเราใช้ทั้งห้องน้ําและสวนไปพร้อมๆ กัน

เรื่อง : ฐปนา วชิรมาศ

เรียบเรียง : สริดา จันทร์สมบูรณ์

ภาพประกอบ : ฮ่องเต้

ขอบคุณที่มาและข้อมูล:https://www.baanlaesuan.com/