“ตอม่อ”คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร

       ตอม่อ คือ ส่วนของโครงสร้างที่รับน้ำหนักของอาคารต่อมาจากเสาเพื่อถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานราก ก่อนจะถ่ายลงเสาเข็มหรือดินต่อไป   ตำแหน่งจะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับระดับพื้นดินหรือใต้ดินเล็กน้อย   การก่อสร้างตอม่อจะทำต่อเนื่องกับการทำฐานราก  ซึ่งจะมีการวางเหล็กให้ต่อเนื่องเพื่อหล่อคอนกรีตเป็นชิ้นเดียวกัน  โดยมีตำแหน่งอยู่ที่กึ่งกลางของฐานราก จากนั้นจึงติดตั้งไม้แบบ  เทคอนกรีตลงไปรอให้แห้งประมาณ 2 วันจึงถอดไม้แบบออก แล้วบ่มคอนกรีต  ต่อไปจนครบ 28 วัน จึงเริ่มทำเสา คาน และพื้นต่อไป

ตอม่ออีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ ตอม่อคอนกรีตสำเร็จรูป เนื่องจากมีราคาถูก ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีชั้นดินหรือชั้นหินแข็งแรง  หรืองานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักจากโครงสร้างมาก เช่น บ้านไม้ชั้นเดียว  ระเบียง ทางเดินยกพื้น

ตอม่อ

ขอบคุณภาพ : http://pantip.com

ขอบคุณภาพ : www.lansaimaejo.com

ขอบคุณแหล่งที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/