คอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)

   คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)  คือ คอนกรีตเสริมแรงรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำหนักด้วยการใช้เหล็กเข้ามาช่วย เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่รับแรงอัดได้สูง แต่มีความสามารถในการรับแรงดึงต่ำ  อีกทั้งยังมีความเปราะ เมื่อถูกกระทำด้วยแรงดึงจึงแตกหักได้ง่าย  ในขณะที่เหล็กมีความสามารถในการรับแรงดึงสูง  เมื่อถูกนำมาใช้งานร่วมกันจะเกิดการการถ่ายเทแรงภายในระหว่างคอนกรีตและเหล็ก ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงของวัสดุโดยรวมให้มากยิ่งขึ้น  สำหรับในบ้านพักอาศัย หรืออาคารทั่วไป จะสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 200 – 400 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

   ภาพ : โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก


ภาพ : โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

                                                              ภาพ : โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก       คอนกรีตเสริมเหล็กมีส่วนผสมของ “คอนกรีต” ซึ่งประกอบด้วยปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน  และ “เหล็ก” นิยมใช้เป็นเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 25 มิลลิเมตร  หรือเหล็กข้ออ้อยเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-40 มิลลิเมตร  ซึ่งขนาดของเหล็กหรือวิธีการผูกเหล็กก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานเช่นกัน  ว่าต้องการใช้ก่อสร้างเป็นส่วนไหนของงานโครงสร้างหรืองานสถาปัตยกรรม  ซึ่งหากดูจากคุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว  จะสามารถใช้งานได้ในแทบทุกส่วนของอาคารตั้งแต่โครงสร้างใต้ดิน เสา คาน ปล่องลิฟต์ บันได พื้น ผนัง  ไปจนถึงดาดฟ้าหรือหลังคา  รวมถึงงานก่อสร้างทางวิศวกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น ทางยกระดับ สะพาน อุโมงค์ เขื่อน ถนน เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ:https://www.scgbuildingmaterials.com