Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า

Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า

 

 

Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า

Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า

 

Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า

 

Happy Franchise กับการเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยใช้รูปแบบของระบบอาคารสำเร็จรูป

มาตอบโจทย์ให้กับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการโกดังใช้เช่า ที่นำเอาวิธีการผลิตชิ้นส่วนโกดังและติดตั้ง

โกดังด้วยระบบสำเร็จรูป ซึ่งระบบนี้จะใช้เวลาในการดำเนินผลิตและก่อสร้างประมาณ 60 วัน หรือ 2เดือน

เมื่อเราใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อย เราจึงทำการตลาดในรูปแบบใหม่ คือ การหาผู้เช่าโกดังทำสัญญาและวางมัดจำ

ก่อนการเข้าอยู่ และดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ซึ่งตอบโจทย์ให้กับลูกค้าซึ่งลุกค้าจะได้ขนาดโกดังพอดีกับ

ความต้องการ ตรงนี้จะเห็นข้อแตกต่างจากการตลสดแบบเดิม ที่ต้องสร้างก่อนและจึงมาหาผู้เช่า ซึ่งผู้เช่าอาจจะได้ขนาดโกดังที่ต้องการ

พอดีหรือไ่พอดีก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการ 300 ตรม. แต่เรามีดกดังที่ขนาด 500 ตรม. ลูกค้าก็ต้องเช่า

และยังต้องแบกภาระต้นทุนในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญการตลาดรูปแบบใหม่นี้ยังรวมไปถึงการเช่าที่ดิน

เพื่อทำโครงการซึ่งจะประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจไปได้มากกว่าการซื้อที่ดินถึง 5 เท่า

ฉะนั้นเราจึงสามารถทำโครงการโกดังให้เช่าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

เพราะเราสามารถลดต้นทุนที่ดิน ลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้มากกว่าระบบเดิมอีกด้วย สนใจให้เราพัฒนาที่ดิน เพิ่มมูลค่า Happy Realestate teamทักไลน์ line.me/ti/p/cm3cs6T7o6
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ☎️0626569862ทิม

Scroll to Top