Happy Franchise กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง โครงการโกดังให้เช่า

 

 

 

 

Happy Franchise กับการเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยใช้รูปแบบของระบบอาคารสำเร็จรูป

มาตอบโจทย์ให้กับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการโกดังใช้เช่า ที่นำเอาวิธีการผลิตชิ้นส่วนโกดังและติดตั้ง

โกดังด้วยระบบสำเร็จรูป ซึ่งระบบนี้จะใช้เวลาในการดำเนินผลิตและก่อสร้างประมาณ 60 วัน หรือ 2เดือน

เมื่อเราใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อย เราจึงทำการตลาดในรูปแบบใหม่ คือ การหาผู้เช่าโกดังทำสัญญาและวางมัดจำ

ก่อนการเข้าอยู่ และดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ซึ่งตอบโจทย์ให้กับลูกค้าซึ่งลุกค้าจะได้ขนาดโกดังพอดีกับ

ความต้องการ ตรงนี้จะเห็นข้อแตกต่างจากการตลสดแบบเดิม ที่ต้องสร้างก่อนและจึงมาหาผู้เช่า ซึ่งผู้เช่าอาจจะได้ขนาดโกดังที่ต้องการ

พอดีหรือไ่พอดีก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการ 300 ตรม. แต่เรามีดกดังที่ขนาด 500 ตรม. ลูกค้าก็ต้องเช่า

และยังต้องแบกภาระต้นทุนในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญการตลาดรูปแบบใหม่นี้ยังรวมไปถึงการเช่าที่ดิน

เพื่อทำโครงการซึ่งจะประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจไปได้มากกว่าการซื้อที่ดินถึง 5 เท่า

ฉะนั้นเราจึงสามารถทำโครงการโกดังให้เช่าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

เพราะเราสามารถลดต้นทุนที่ดิน ลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้มากกว่าระบบเดิมอีกด้วย สนใจให้เราพัฒนาที่ดิน เพิ่มมูลค่า Happy Realestate teamทักไลน์ http://line.me/ti/p/cm3cs6T7o6
หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ☎️0626569862ทิม