มาทำความรู้จัก PM2.5

1. ฝุ่นละอองคืออะไร (Particulate Matter)

PM2.5 VS PM10

PM2.5เกินมาตรฐานดูแลตัวเองอย่างไร

ดูข้อมูลรายงานสถานะการณ์PM2.5จากตรงไหน

ขอบคุณที่มาข้อมูล:www.pcd.go.th/

อ่านเพิ่มเติม

การไปทำ Passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง….และต้องไปทำ Passport ที่ไหน

บทความนี้ได้การอัพเดตล่าสุดเมื่อ 11 ก.ค. 2562 โดยข้อมูลนำมาจาก www.consular.go.th/main/th/services

หนังสือเดินทาง หรือที่เรียกกันว่า Passport สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศนั้น เป็นเอกสารที่จำเป็น และ Passport ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในเล่มของ Passport ก็จะมีข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีเอกสารทำพาสปอร์ต เช่น ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ และการที่เรามีเล่มของหนังสือเดินทางนั้น ก็เป็นอีกหลักฐานในการขอหนังสือลงตรา หรือที่เรียกว่า Visa นั่นเอง อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

10 Soft Skill ที่ต้องมีเตรียมรับปี 2020 ทักษะสำคัญ รับมือผู้คน และพัฒนาตัวเอง

10 Soft Skill ที่ต้องมีเตรียมรับปี 2020 ทักษะสำคัญ รับมือผู้คน และพัฒนาตัวเอง

10 Soft Skill ที่ต้องมีเตรียมรับปี 2020
ทักษะสำคัญ รับมือผู้คน และพัฒนาตัวเอง
เมื่อปีใหม่มาถึง ไม่ว่าใครก็คงอยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกันทั้งนั้น และเมื่อมองไปยังอนาคต เราต่างคาดหวังการเติบโต การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือน หรืองานใหม่ในฝัน
แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งการเติบโต หรือความก้าวหน้า เราต้องมีทักษะเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสเหล่านั้น
ทักษะต่างๆที่เราเรียนรู้ล้วนแบ่งออกได้เป็น ทักษะแข็ง (Hard Skill) และ ทักษะอ่อน (Soft Skill)
ทักษะแข็ง (Hard Skill) คือทักษะด้านความเชี่ยวชาญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือทักษะการเล่นดนตรี
ทักษะอ่อน (Soft Skill) คือทักษะด้านผู้คน การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และอื่นๆ
แล้ว Soft Skill แบบไหนที่เป็นที่ต้องการ?
ในแต่ละสาขาอาชีพ รวมถึงในแต่ละยุคสมัย ทักษะที่เป็นที่ต้องการล้วนแตกต่างกัน ว่ากันว่า Hard Skill คือสิ่งที่ทำให้คนทำงานได้ดี แต่ Soft Skill คือสิ่งที่ทำให้คนเติบโต
ลองนึกถึงว่าหากคุณเป้นมือตัดต่อวิดีโอที่เก่งมาก แต่คุณยังขาดทักษะด้านความเป็นผู้นำ และทักษะในการประสานงานแล้ว คุณอาจได้รับการยอมรับในฐานะมือตัดต่อที่เก่งกาจ แต่คงไม่ได้เลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบทีม
ดังนั้นในการเติบโต เราอาจต้องเรียนรู้ Soft Skill ที่จำเป็นเสียก่อน และสิ่งที่กำหนด Soft Skill ที่เป็นที่ต้องการ คือสภาพแวดล้อมของการทำงานในช่วงเวลานั้นๆ เช่นเมื่อก่อนทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการผู้คนอาจเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด แต่ในวันนี้ Growth Mindset ทักษะในการเรียนรู้ และปรับตัวอยู่ตลอดเวลากลับเป็นที่ต้องการมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

ไม่พลาดเรื่องการลงทุน : 10 สีบนผังเมือง 10 ลักษณะทำเลส่งผลต่อการลงทุน

ผังเมือง

การผังเมืองคืออะไร มีไว้ทำไม?

พอพูดคำว่า “ผังเมือง” หลายคนอาจนึกถึงแค่การจัดวางสิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค หรือเส้นทางการคมนาคมทั่วไป ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดไว้ แต่สำหรับในมุมของการพัฒนาแล้ว การวางผังเมือง จะหมายถึง ‘การกำหนดแนวทางพัฒนาเมืองในอนาคต’ ที่ต้องดูทั้งเรื่องความสวยงาม, ความปลอดภัย, เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน การรักษาไว้ซึ่งสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะหากเรามีการบังคับใช้ผังเมืองที่ไม่แข็งแรงพอ สิ่งที่ตามมาอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม เช่น ปัญหาสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือปัญหามลพิษจากโรงงาน, โรงขยะ และโรงฆ่าสัตว์คอยรบกวนพื้นที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

การรับมรดกที่ดิน, จดทะเบียนผู้จัดการมรดก

การรับมรดกที่ดิน, จดทะเบียนผู้จัดการมรดก

         เมื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีชื่อในเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  ( เช่น โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.)  ตายลงไป  ที่ดินแปลงนั้นก็จะเป็นมรดก  ซึ่งจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ตาย  โดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทำไว้

ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี ๖ ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)
๒. บิดา มารดา
๓. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
๔. พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน
๕. ปู่ ย่า ตา ยาย
๖. ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมทั้ง ๖ ลำดับ

โดยผู้มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินจะต้องไปขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินนั้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ในกรณีมีเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ ข. และสำนักงานที่ดินอำเภอ ในกรณีมีเอกสารเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก. ถ้าท้องที่ใดที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายที่ดินแล้ว ไม่ว่าที่ดินจะเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ น.ส. ๓ ก.,น.ส.๓ ข. จะต้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่

หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอรับมรดก คือ

 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำประโยชน์
 • บัตรประจำตัว
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น มรณบัตร
 • พินัยกรรม (ถ้ามี)
 • ถ้าผู้ขอ ขอรับมรดกในฐานะเป็นคู่สมรส ต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นบิดาเจ้ามรดก ต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตร
 • กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้ขอรับมรดก ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 • ถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง
 • ถ้ามีผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกันหลายคน บางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ต้องมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น ๆ

ในกรณีที่มีผู้จัดการมรดก หลักฐานที่ต้องนำไป คือ

 • คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาล หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก
 • ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดก
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 • ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
 • ค่าประกาศมรดก แปลงละ ๑๐ บาท
 • ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แปลงละ ๕๐ บาท
 • ค่าจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ ๒ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ในกรณีโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๐.๕

——————————————————————————–

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. 0-2226-3073

ที่มา: www.dol.go.th/

อ่านเพิ่มเติม

ปูบล็อกคอนกรีตทับพื้นดิน ใช้เป็นที่จอดรถได้หรือไม่ ?

ปูบล็อกคอนกรีตทับพื้นดิน ใช้เป็นที่จอดรถได้หรือไม่ ?

ปูบล็อกคอนกรีตทับพื้นดิน ใช้เป็นที่จอดรถได้หรือไม่ ?

       เมื่อพูดถึงการทำพื้นโรงรถ หากเราจะเปลี่ยนพื้นดินธรรมดาให้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเทคอนกรีตเสมอไป เพราะเราสามารถใช้บล็อกคอนกรีต (หรือที่เรียกกันว่า “บล็อกปูพื้น”) ปูทับได้ เพียงแต่จะต้องมีการเตรียมพื้นที่และติดตั้งอย่างถูกวิธีเพื่อชะลอปัญหาพื้นทรุดหรือดินไหล ในอันดับแรกจะต้องถมดินให้ได้ระดับตามต้องการแล้วบดอัดให้แน่น จากนั้นใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ปูรองก่อนเททรายทับพร้อมบดอัดให้แน่นและได้ระดับ โดยทิ้งขอบของแผ่นใยสังเคราะห์เผื่อไว้สำหรับตลบขอบหุ้มทับชั้นทรายอีกครั้ง (แผ่นใยสังเคราะห์จะช่วยป้องกันไม่ให้ทรายไหลออกเนื่องด้วยแรงกดจากการใช้งาน) จากนั้นจึงค่อยวางติดตั้งบล็อกคอนกรีตด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

เคยสงสัยไหมว่า ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

เรื่อง: ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ

ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

สาเหตุที่แท้จริงของปัญหากดชักโครกไม่ลงในกรณีใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รวมถึงเข้าใจหลักการทำงานพร้อมแนวทางแก้ไขและป้องกันที่ถูกต้อง

       เจ้าของบ้านหลายคนที่เคยอยู่อาศัยในบ้านหลังเก่าอายุเกินกว่า 20 ปีอาจคุ้นชินกับการเรียกใช้บริการสูบส้วมเมื่อเกิดปัญหาส้วมเต็ม ต่อมาเมื่อได้ย้ายมาอาศัยในบ้านหลังใหม่ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บางคนเจอปัญหากดชักโครกไม่ลง ในขณะที่บางคนใช้ห้องน้ำได้ราบรื่นดี แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดมักจะมีคำถามว่าควรเรียกใช้บริการสูบส้วมเหมือนเช่นเคยหรือไม่
อันที่จริงแล้วการสูบส้วมนั้น จะทำกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบดั้งเดิมคือ ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม โดยการทำงานของบ่อเกรอะ-บ่อซึม น้ำเสียและกากของเสียจะไหลเข้าไปยังบ่อเกรอะก่อน กากของเสียจะตกตะกอนอยู่ในบ่อเกรอะและมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย ส่วนน้ำจะไหลต่อไปยังบ่อซึมแล้วค่อยๆ ซึมออกสู่ดิน แต่หากดินในบริเวณนั้นมีน้ำใต้ดินอยู่มากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำในบ่อซึมจะซึมออกไม่ได้ ทำให้บ่อทั้งสองเต็ม จึงต้องดำเนินการสูบส้วมออกเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นภาษี 2562

=&0=&=&1=&=&2=& =&3=& =&4=& =&3=&             ทุก ๆ ปี คนไทยทุกคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนดจะต้องยื่นแสดงรายได้และจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากร =&6=&

1. ปรับอัตราภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35

2. เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท

3. เพิ่มค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้เป็น 60,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท รวมทั้งค่าลดหย่อนบุตร ลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน และไม่จำกัดคน อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563-2564

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563-2564

โพสต์6 ธ.ค. 2562 14:32โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ภาพรวมการดำเนิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2563-2564 อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม