5 สิ่งที่ควรนึกถึงก่อนการใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (งานโครงสร้าง)

5 สิ่งที่ควรนึกถึงก่อนการใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (งานโครงสร้าง)


ในการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสักหลัง อาจมีบางส่วนในการก่อสร้างที่สามารถยอมรับได้หากเกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่มีบางอย่างที่ไม่อยากให้ละเลย เพราะนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความแข็งแรงของอาคารลดลงได้ ลองไปชมกันว่ามีอะไรบ้าง

1. ควรผ่านกระบวนการป้องกันสนิม

งานก่อสร้างอาคารด้วยเหล็ก ควรมีกระบวนการป้องกันสนิมที่ได้มาตรฐาน โดยกระบวนการป้องกันสนิมหรือทาสีกันสนิมนั้นมีหลากหลายขั้นตอนด้วยกัน ต้องพิจารณาจากการใช้งานและที่ตั้ง รวมถึงสภาพอากาศ ว่ามีความรุนแรงของสภาพอากาศมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะเลือกความหนาของสีที่ทา และประเภทของสีได้อย่างเหมาะสม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. ควรได้รับการออกแบบจากวิศวกร

ข้อนี้ถือเป็นข้อที่สำคัญมากๆ โดยในที่นี่เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะอาคารขนาดกลาง – ใหญ่ ซึ่งต้องมีการออกแบบทั้งจากสถาปนิกและวิศวกรอยู่แล้ว แต่เราได้หมายถึงอาคารขนาดเล็กที่มีความก้ำกึ่งในใจของเจ้าของ ว่าจะจ้างผู้ออกแบบดีหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เราขอฟังธงว่า การจ้างผู้ออกแบบทั้งงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมนั้น เป็นเรื่องที่สมควรที่แม้จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อมีการใช้งานจริง มีคนเข้าไปใช้จริง เรื่องของความปลอดภัยของอาคารจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งตรงนี้วิศวกรผู้ออกแบบ จะเป็นคนคิดและคำนวณเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว

3. ควรมีรายละเอียดรอยต่อเหล็ก

เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รายละเอียดรอยต่อของงานเหล็กเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรมีให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทั้งในส่วนของรอยต่อวัสดุเหล็กกับเหล็กด้วยกัน หรือเหล็กกับวัสดุอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมาคิดกันรายละเอียดรอยต่อดังกล่าวที่หน้างาน ควรจบรายละเอียดต่างๆที่แบบตั้งแต่ตอนออกแบบเลยจะดีกว่า ส่วนที่หน้างานนั้นขอให้เป็นแค่เรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆจะดีกว่าครับ

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

4. ควรคิดถึงเรื่องการขนส่งวัสดุเหล็ก

เพราะการขนส่งเหล็กจากโรงงานหรือโกดัง ไปยังพื้นที่ก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายที่เจ้าของบ้านอาจไม่ได้รับรู้ แต่หากผู้รับเหมาหรือช่างมีการจัดการหรือควบคุมการสั่งซื้อที่ดี อาจทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเหล็กเหล่านี้ลงได้ รวมถึงหากมีการใช้เหล็กขนาดใหญ่ ต้องใช้รถเครนในการยก ซึ่งค่าเช่าเครนเป็นค่าใช้จ่ายที่พอสมควร ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีจะลดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมาก ฉะนั้นการคิดและบริหารจัดการเรื่องการขนส่งวัสดุจึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญ

5. จัดเก็บวัสดุให้เหมาะสม

โดยพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นควรเป็นพื้นที่ในร่ม เพราะปัจจัยสำคัญอีกเรื่องคือเรื่องของน้ำและความชื้น โดยควรจัดเก็บในพื้นที่ที่ป้องกันฝนหรือความชื้นได้ให้มากที่สุด

ที่มา :  Tag : steel guru

http://www.hbeamconnect.com