​ขี้ปูน

      ขี้ปูน คือ เศษปูนแห้งที่เหลือจากงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรืองานก่ออิฐฉาบปูน จะมีลักษณะเป็นก้อนเศษปูนแห้งชิ้นเล็กๆ ตกอยู่ตามส่วนต่างๆ ภายในบ้าน เนื่องจากเป็นเศษปูนที่ถูกปาดทิ้งในระหว่างขั้นตอนก่อสร้าง เช่น การฉาบปูน  การปูกระเบื้อง  การเทแบบหล่อคอนกรีต การปรับระดับพื้น เป็นต้น

เมื่อขั้นตอนการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ  ควรเก็บทำความสะอาดขี้ปูนเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปตกแต่งภายในหรือเข้าไปใช้งาน  และต้องระวังไม้ให้ขี้ปูนตกค้างอยู่ในท่อต่างๆ ภายในบ้าน อย่างเช่น ท่อประปา ท่อระบายน้ำ ท่อโสโครก  เนื่องจากจะเป็นสาเหตุให้ท่ออุดตัน ระบายน้ำได้ช้า หรือทำให้แรงดันน้ำในท่อมากหรือน้อยผิดปกติ

ภาพ: ขี้ปูนจากงานฉาบผนัง
ภาพ: ขี้ปูนจากงานฉาบปิดผนังอิฐมวลเบา
ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลและรูปภาพ:https://www.scgbuildingmaterials.com