เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ต่างกันอย่างไร?

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่า เหล็กแบบใดเรียกว่า เหล็กรูปพรรณรีดร้อน แบบใดเรียกเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน คือ เหล็กที่มีการรีด ตอนที่เหล็กยังมีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 องศา เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ เช่น เหล็ก H-Bean, I-Beam, Channel ซึ่งในการรีดเหล็กในขณะที่มีอุณหภูมิสูงนี้ จะสามารถรีดเหล็กที่มีความหนาที่มากได้ ส่งผลให้เมื่อมีการนำไปออกแบบใช้งาน จะสามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานที่ต้องการเหล็กหน้าตัดขนาดเล็ก เช่น H 100×50 ในงานโครงสร้างทั่วไปรับแรงไม่มาก จนถึงเหล็กขนาด H 912×302** เพื่องานที่ต้องการรับกำลังที่มาก

**ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1227 ฉบับล่าสุด เหล็ก H-Beam ที่มีความหนามากสุดคือ 34 mm. (H 912x302x18x34 mm.)

เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น  เป็นการขึ้นรูปจากเหล็กแผ่นที่มีอุณหภูมิปกติ โดยเป็นการพับ แผ่นเหล็กและเชื่อมให้กลายเป็น เหล็กกล่อง เหล็กท่อกลม หรือนำแผ่นเหล็กมาพับเป็นตัว Z ซึ่งการนำเหล็กแผ่นมาพับหรือม้วนนั้น จะต้องมีการเชื่อมเหล็กเข้าด้วยกัน และต้องมีการตรวจสอบรอยเชื่อมดังกล่าวนอกจากนี้ การที่จะทำให้เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มีขนาดที่หนามากๆ จะอยู่ที่ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และอาจจะต้องระมัดระวังการเสียรูปของเหล็กในบริเวณส่วนที่เหล็กนั้นโดนพับ

ที่มา : http://www.hbeamconnect.com