“เหล็กปลอก”มีไว้เพื่ออะไร

       เหล็กปลอก คือ เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลิกเพื่ออ่านบทความ “ศัพท์คนสร้างบ้าน : คอนกรีตเสริมเหล็ก”) เหล็กที่ใช้ส่วนมากคือคือเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  โดยจะดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างเดียวกับพื้นที่หน้าตัดของเสาหรือคานที่จะใช้ ติดตั้งล้อมรอบเหล็กยืน (คลิกเพื่ออ่านบทความ “ศัพท์คนสร้างบ้าน เหล็กยืน”) ตลอดความยาวของโครงสร้างเป็นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอตามที่วิศวกรคำนวณไว้

เหล็กปลอกจะเป็นตัวช่วยต้านทานการแตกของคอนกรีตให้โครงสร้างไม่แตกตัวเมื่อต้องรับแรงมากกว่าปกติ แต่เสาจะค่อยๆ โก่งตัวก่อนจะเกิดการวิบัติ   สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กปลอกเดี่ยว (Ties)  และเหล็กปลอกเกลียว (Spirals)  เหล็กปลอกเกลียวสามารถรับน้ำหนักมากกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวที่พันอยู่รอบจะสามารถช่วยต้านการแตกของคอนกรีตภายในได้มากกว่า  โดยการเลือกขนาดเหล็ก รูปแบบ  และระยะการติดตั้งเหล็กปลอกจะต้องอยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญของวิศวกรเท่านั้น

ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน

ภาพ: เหล็กปลอกเกลียว

ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน

ภาพ: เหล็กปลอกเดี่ยวในโครงสร้างคาน

ภาพ: เหล็กปลอกรัดรอบเหล็กยืน

ขอบคุณที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/