เมื่อคุณต้องทำงานในยุคดิจิทัลคุณต้องมีทักษะที่จำเป็น

ทักษะที่จำเป็นเมื่อคุณต้องทำงานในยุคดิจิทัล


ปัจจุบันมีคนตกงานกันมากมายไม่เว้นแม้แต่ เด็กที่กำลังเรียนจบเพราะยุคดิจิทัลได้นำเอา เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์มาแทนมนุษย์ รู้อย่างนี้หลายคนคงตกใจแต่อย่างพึ่งตื่นตระหนกไป วันนี้เราเอา ทักษะที่คุณควรมีในยุคดิจิทัลมาฝาก

การเจรจาต่อรอง

ด้วยหุ่นยนต์ที่เข้าไปในระบบการทำงานและระบบอัตโนมัติในงานจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นทักษะทางสังคมจะมีความสำคัญมากกว่าที่เคย เนื่องจากเราดีกว่าในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเจรจามากกว่าหุ่นยนต์ (ในขณะนี้ต่อไป) แม้แต่คนที่มีอาชีพทางเทคนิคอย่างหมดหวังจะคาดว่าจะสามารถแสดงทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ได้มากขึ้นและสามารถเจรจากับเพื่อนร่วมงานผู้จัดการลูกค้าและทีมงานของคุณได้ในรายชื่อทักษะที่พึงประสงค์

การตัดสินใจ 

แน่นอนว่าหุ่นยนต์ยังไม่มีความสามารถใน ด้านการตัดสินใจด้วยตัวเอง  ทุกครั้งที่มันตัดสินใจมันถูกส่งต่อมาจาก การเขียนโค๊ดเท่านั้น และในบางกรณีเราต้องการตัดสินใจมากกว่านั้น

ความคิดสร้างสรรค์


ในฐานะที่เป็นนักเขียนอาวุโสของ World Economic Forum, Alex Grey อธิบายว่า ” ด้วยการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานพนักงานจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ”

ความคิดเชิงวิจารณ์ 


จากการสำรวจพบว่าการเป็นนักคิดที่สำคัญจะยังคงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อไปในอีก 4 ปีข้างหน้า การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ตรรกะและเหตุผลเพื่อสอบถามปัญหาหรือปัญหาพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆและชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี

ความฉลาดทางอารมณ์


ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและยุทธศาสตร์ของ บริษัท คือการที่ทักษะทางสังคมเช่นการชักจูงความฉลาดทางอารมณ์และการสอนคนอื่น ๆ จะทำให้ความต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคตสูงขึ้น สามารถวัดความเชี่ยวชาญของเราในการปรับพฤติกรรมของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเพื่อนร่วมงานสมาชิกในครอบครัวหรือแม้แต่ความรู้สึกภายในของเราเอง

สรุปว่ามันเกี่ยวกับการมีความยืดหยุ่นทางจิตในการแก้ปัญหาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและสามารถแก้ปัญหาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่ง หุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้

และขอบคุณที่มา:https://dip-sme-academy.com/