“เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร”คืออะไรมาทำความรู้จักกัน

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรคืออะไร มาทำความรู้จักกัน


หลายๆคนบอกว่าเทคโนโลยีการเกษตรเป็นเรื่องไกลตัว และซับซ้อน เราจึงนำบทของคำถามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นคำถามที่หลายๆคนมีข้อสงสัยอยู่มาอิบายให้ผู้อ่านได้อ่านกัน

1. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคืออะไร?

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเทคนิคการผสมพันธุ์แบบดั้งเดิมที่ปรับเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตหรือส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิต เพื่อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงพืชหรือสัตว์ หรือพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการใช้งานทางการเกษตรที่เฉพาะเจาะจง ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพประกอบด้วยเครื่องมือทางพันธุวิศวกรรม

2. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรถูกนำมาใช้อย่างไร?

เทคโนโลยีชีวภาพช่วยให้เกษตรกรมีเครื่องมือที่สามารถทำให้การผลิตมีราคาถูกและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นพืชเทคโนโลยีชีวภาพบางแห่งสามารถออกแบบมาเพื่อทนต่อวัชพืช และยังทำให้ควบคุมวัชพืชง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะนี้พืชผลอื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่เทคโนโลยีชีวภาพจะมีการใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนในทางการเกษตรที่หลากหลายในอนาคต

พืชดัดแปลงพันธุกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เรียกว่า phytoremediation ซึ่งพืชจะล้างสารพิษในดินด้วยการดูดซับสารมลพิษออกจากดิน เพื่อให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นในบริเวณที่ปนเปื้อน  เทคโนโลยีชีวภาพอาจใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สัตว์สามารถใช้สารอาหารที่มีอยู่ในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการทิ้งของเสียลงแม่น้ำอีกด้วย

3. ผลประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรมีอะไรบ้าง?

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเกษตรส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค เทคโนโลยีชีวภาพช่วยในการควบคุมแมลงและการจัดการวัชพืชได้อย่างปลอดภัยและง่ายขึ้น

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้รับการใช้เพื่อปกป้องพืชจากโรคร้ายแรงเช่น ไวรัสมะละกอใบมะละกอที่รุนแรงถึงขั้นมีคนคิดว่าจะทำลายอุตสาหกรรมมะละกอของฮาวาย แต่สุดท้ายมะละกอก็ทนต่อโรคได้ผ่านทางพันธุวิศวกรรม สิ่งนี้ช่วยให้อุตสาหกรรมมะละกอของสหรัฐฯยังคงเดินต่อไปได้

พืชเทคโนโลยีชีวภาพสามารถทำฟาร์มได้ผลกำไรมากขึ้นโดยการเพิ่มคุณภาพของพืชและในบางกรณีอาจเพิ่มผลผลิตได้

พืชเทคโนโลยีชีวภาพอาจให้ลักษณะคุณภาพที่ดีขึ้นเช่นระดับเบต้าแคโรทีนในข้าวที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการลดการขาดวิตามินเอและปรับปรุงองค์ประกอบของน้ำมันในคาโนลาถั่วเหลืองและข้าวโพด  นวัตกรรมดังกล่าวอาจมีความสำคัญมากขึ้นในการปรับตัวในบางกรณีเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. อะไรคือความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร?

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรมานานหลายศตวรรษได้ถูกประเมินคุณภาพในด้านต่างๆอยู่เสมอ นอกเหนือจากความพยายามเหล่านี้แล้วกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่าพืชที่ผลิตผ่านทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้รับการทดสอบอย่างถูกต้องและได้รับการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม

5. พืชเทคโนโลยีชีวภาพใช้กันอย่างแพร่หลายได้อย่างไร?

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติการเกษตรแห่งชาติของสหรัฐฯ (USDA) การเพาะปลูกเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเพาะปลูกพืชทั้งหมดในสหรัฐฯในปีพ. ศ. 2555 มีข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรมากถึง 88%

ของข้าวโพดทั้งสหรัฐ และสำหรับฝ้ายมีมากถึง 94 % และถั่วอีก 93% ISAAA ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรประเมินว่าพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกในปีพ. ศ. 2555 อยู่ที่ 170.3 ล้านเฮกเตอร์ซึ่งมาจาก17.3 ล้านคนใน 28 ประเทศ โดยมีโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพว่ามีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 6% ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกรที่ยากจนในประเทศกำลังพัฒนา ISAAA รายงานสถิติต่างๆเกี่ยวกับการยอมรับทั่วโลกและการปลูกพืชที่ได้รับจากเทคโนโลยีชีวภาพ เว็บไซต์ของ ISAAA คือ https://www.isaaa.org

และทั้งหมดนี้คือความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนควรรู้

และขอบคุณที่มา:https://dip-sme-academy.com/