เจาะผนัง Precast ฝังปลั๊กไฟเพิ่มได้หรือไม่?

เจาะผนัง Precast ฝังปลั๊กไฟเพิ่มได้หรือไม่?

 ผนัง Precast เป็นระบบผนังสำเร็จรูปซึ่งจะต่างจากระบบผนังทั่วไปที่เราคุ้นเคย อย่างผนังก่ออิฐและระบบผนังเบานั้นจะใช้เสาและคานเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักบ้าน โดยผนังจะไม่ใช่ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่รับน้ำหนัก เราจึงสามารถเจาะช่องบนผนังเพื่อฝังปลั๊กหรือติดตั้งประตูหน้าต่างได้ ส่วนผนัง Precast  เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จจากโรงงาน สำหรับใช้เป็นทั้ง “ผนังบ้าน” และ “โครงสร้างที่รับน้ำหนักบ้าน” ไปในตัว ช่องต่างๆ บนผนังไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างหรือช่องฝังปลั๊กไฟ จะถูกเว้นไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการผลิต ส่วนภายในเนื้อผนังจะมีเสาเหล็กและเหล็กเสริมตามจำนวน ขนาด ที่วิศวกรคำนวณไว้ให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนักแต่ละส่วน

ดังนั้นการเจาะผนัง Precast ในภายหลัง ย่อมหมายถึง “การเจาะเนื้อโครงสร้างบ้าน” ซึ่งอาจส่งผลต่อความแข็งแรงโดยตรง และโดยทั่วไป หากจำเป็นต้องมีการเจาะช่องบนผนัง Precast จะต้องปรึกษาวิศวกรทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย จึงเป็นที่มาว่าการจะติดตั้งปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ และการเดินสายไฟเพิ่มบนผนัง Precast นั้น ไม่ควรเจาะฝังลงไปในผนัง แต่ให้ติดแบบเดินลอย โดยทาสีทับสายไฟให้กลืนกับผนัง หรือจัดวางการเดินสายไฟแบบร้อยท่อให้ดูสวยงาม เข้ากับการตกแต่งพื้นที่

ภาพ: การผลิตผนัง Precast ในโรงงาน
ภาพ: ตัวอย่างการติดตั้งสวิตช์และสายไฟร้อยท่อแบบลอยบนผนังสไตล์ลอฟท์
ขอบคุณที่มา: https://www.scgbuildingmaterials.com/