เครื่องหมายการค้าของ Happy Residence

                                       เป็นหนึ่งในสินค้าและบริการของ HAPPY GROUP

Happy Residence

     เครื่องหมายการค้าของ Happy Franchise เราเปิดระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป โครงสร้างเหล็ก เพื่อลดระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 4 ถึง 8 ชั้น เหมาะสำหรับ งานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ สำนักงานให้เช่า บ้านพักคนงาน ด้วยรูปแบบ โครงสร้างเสา และคานเป็นเหล็ก และพื้นสำเร็จ หล่อในที่ ระบบโครงสร้างเหล็กทั้งหมด ผลิตในโรงงาน ซึ่งช่วยให้ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และลดต้นทุนการก่อสร้าง