เครน(Crane)คืออะไร..?

 

 

 

”…สาระความรู้ว่าด้วยเรื่องความเข้าใจงานเครน… Warehouse by Happy cons นำมาเป็นข้อมูลการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจครับ

เครน (Crane) คืออะไร…!??

เครนรางเลื่อนไฟฟ้า

Electric Overhead Travelling Crane-EOHT

1) ส่วนประกอบหลักของเครนรางเลื่อนไฟฟ้า Main Components of an EOHT

◦Main Girder or Crane Bridge-สะพานเครน

◦End Truck or End Carriage-ชุดบีมหัวท้ายสะพานเครน

◦Bridge Travelling Machinery-ชุดขับเคลื่อนสะพานเครนให้เคลื่อนที่ตามแนวราง (ตามแนวยาวเดินหน้า/ถอยหลัง)

◦Crane Electrics Cubicle, Control Box-ตู้ควบคุมไฟฟ้า

◦Hoist with Motorized Trolley-ชุดกว้านยกและชุดขับเคลื่อนกว้านให้เคลื่อนที่ตามแนวขวาง (ตามแนวขวางซ้าย/ขวา) :

◦Wire Rope-สลิงเหล็กเคลือบ, สลิงโซ่

◦Lifting Hook-ชุดตะขอยก

◦Crane Controller-ชุดควบคุมมีสามแบบคือแบบห้องควบคุม (Cabin Control), แบบสวิทซ์ควบคุม (Pendant Control) และการควบคุมแบบใช้เคลื่อนวิทยุ (Radio Control)

 

 

 

2) เครนคืออะไร

เครนภาษากฏหมายเรียกว่าปั้นจั่น หมายถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ เครนมีสามประเภท คือ (1) เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง-Overhead & Gentry Crane, (2) เครนหอสูง-Tower Crane (3) รถเครน เรือเครน-Mobile Crane

3) ระบบควบคุม-Overhead Crane Controller แบ่งออกเป็นสามชนิด

3.1 อุปกรณ์ควบคุมแบบห้องควบคุม (Cabin Control) :

◦เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันสูง

◦พนักงานควบคุมไม่ต้องพบภาวะแวดล้อมการทำงานโดยตรง

◦พนักงานเหนื่อยล้าน้อยลง

◦มองภาพรวมสภาพการยกได้ดี

◦ลดอันตรายจากการปฏิบัติงาน

3.2 อุปกรณ์ควบคุมแบบสวิทซ์ควบคุม (Pendant Control)

◦เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันไม่สูงนัก

◦เหมาะกับโรงซ่อมบำรุง หรือสายผลิตซึ่งจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนและค่อนข้างเป็นระเบียบ

◦สามารถควบคุมเครนขนย้ายวัสดุและทำงานอื่นควบคู่โดยสะดวก

◦ซ่อมบำรุงง่ายค่าใช้จ่ายต่ำ

◦ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นแบตเตอรี แท่นชาร์จ ฯลฯ

3.3 อุปกรณ์ควบคุมแบบคลื่นสัญญาณวิทยุ (Radio Control)

◦เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันไม่สูงนัก

◦เหมาะกับโรงซ่อมบำรุง หรือสายผลิตที่จัดวางของเป็นระบบ

◦สามารถควบคุมเครนขนย้ายวัสดุและทำงานอื่นควบคู่โดยสะดวก

◦ขณะควบคุมฯ สามารถหลีกเลี่ยงสภาพที่ไม่ปลอดภัยได้สะดวก

warehouse by Happy cons สร้างโกดัง โรงงาน อาคารสำเร็จ โกดังใช้เช่าทั่วประเทศ ราคาประหยัด มีประสบการณ์มากกว่า10ปี

Cr:999 Engineering & Services เพจ