เป็นไปได้ที่”หลายอาชีพของคนที่เสี่ยงต่อการโดนแทนที่ด้วย AI”


ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้การรับรองหรือยอมรับ เช่นกันกับงานมนุษย์อาจจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์โดยมีความเชื่อว่าอาชีพเหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยง ที่อาจจะโดน AI เข้ามาแทนที่ ซึ่งอาจะใช้เวลาอยู่บ้างแต่มันจะเป็นจริงแน่นอน

ครู : วิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถสอนโดยหุ่นยนต์ และอย่างน้อย 10% ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในปัจจุบันแล้วบทเรียนที่สอนโดยหุ่นยนต์แล้วในตอนนี้ ได้แก่ การบินบนเครื่องบินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจำลองด้วย AI แบบจำลองเหตุกาณ์บนเครื่องบินสามารถบินทำได้โดยไม่ต้องนักบินมนุษย์ แต่จากการศึกษาพบว่าผู้โดยสารจะกลัวมากที่จะขึ้นเครื่องบินที่ไม่มีนักบิน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสำหรับครูผู้ฝึกสอนไม่ใช่ AI แต่เป็นการฝึกอบรมออนไลน์ นั่นเอง

การออกเกรดให้กับนักศึกษา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่นักเรียนอาจจะมีการลอกข้อสอบหรือการทุจริต แต่เมื่อทำการควบคุมโดย AI ในการออกข้อสอบก็จะสามารถป้องกันการลอกหรือการโกงในรูปแบบต่าง ๆ ได้เพราะ AI จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย เช่นการออกข้อสอบหลายชุด หรือ สลับคำตอบในข้อสอบชุดเดียวกัน ซึ่งทำให้การลอกหรือโกงทำได้ยากมากยิ่งขึ้น

AI สามารถเขียนอัลกอริธึม AI หรือพูดสั้น ๆ ว่า AI สามารถทำให้ AI เป็นอัตโนมัติได้รวดเร็วและผิดพลาดน้อยกว่าคน แม้ว่าจะเป็นนักเขียนโปรแกรมที่เก่งสักเพียงไหน แต่อาจจะเขียนโปรแกรมหรือประมวลได้ช้ากว่า AI แน่นอน

การวินิจฉัยอัตโนมัติ ในทางการแพทย์ได้มีการนำเอา AI มาเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค อีกทั้งยังนำเอาเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาให้เป็นหุ่นยนต์ AI ผ่าตัด หรือทำศัลยกรรม ซึ่งต่อไปอาจจะนำเอา AI มาใช้ในการผลิตยาหรือในรูปแบบทางการแพทย์อื่น ๆ อีกต่อไป

พ่อครัว : AI แทนที่พ่อครัวที่มีค่าตัวแพง ๆ ในร้านอาหารหลายแห่ง เช่นร้าน McDonald ที่มีมนุษย์เพียงคนเดียวคือพนักงานรักษาความปลอดภัย  ซึ่งหน้าที่อื่น ๆ เช่น พนักงานทำความสะอาด พนักงานเสิร์ฟ หรือแม้แต่พนักงานคิดเงินหรือคำนวณภาษี ก็ สามารถใช้ AI แทนคนได้ ซึ่งความคิดนี้เป็นได้อย่างแน่นอน

ตำรวจหรือทหาร : AI ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสามารถกำหนดอัลกอลิทึมให้ AI สามารถแยกแยะหรือตัดสินใจได้ว่า นี่เป็นการทำผิด จะต้องจับกุมหรืออาจจะถึงการวิสามัญอีกด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าจะเกิดขึ้นมาในโลกอาจจะเป็นที่สหรัฐอเมริการที่แรก รวมถึง AI ที่สามารถตรวจสอบเกี่ยวการก่อการร้ายอีกด้วย เพราะผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคือ ทางผู้ก่อการร้ายอาจจะใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยเช่นกัน

AI จะมาในรูปของ Application ที่ช่วยตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น การตรวจสอบพื้นที่สำหรับทำฟาร์ม การคำนวณเวลาในการขนส่งหรือน้ำหนักอีกทั้งช่วยในการคำนวนปริมาณน้ำมันที่รั่วไหกรณีเกิดเหตการณ์น้ำมันรั่วในทะเลและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทุกวันนี้โลกได้ดำเนินไปโดยมี AI มีส่วนอยู่ด้วยทุก ๆ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในส่วนอื่น ๆ คาดว่า AI ถ้ามีการพัฒนามากกว่านี้ คาดว่าจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยแน่นอน และแน่นอนว่าเมื่อสิ่งต่าง ๆ ถูกแทนที่ด้วย AI จะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ เป็นเรื่องที่น่าคิดจริง ๆ

ขอบคุณที่มา:https://dip-sme-academy.com/