สรุปภาษีที่ดินและประเภทของสิ่งปลูกสร้าง

โพสต์16 ธ.ค. 2562 10:43โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โพสต์16 ธ.ค. 2562 10:41โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โพสต์16 ธ.ค. 2562 10:01โดยฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ / ส.อ.ท.

ขอบคุณที่มา: http://www.ftikm.com/