วัสดุ”ฉนวนกันความร้อน”คือ??

       ฉนวนกันความร้อน คือ วัตถุหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีความร้อน การนำความร้อน หรือการพาความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น หรือบริเวณ 2 บริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกัน โดยฉนวนกันความร้อนที่ดีควรมีค่าความสามารถในการนำความร้อนต่ำ (ค่า K) และมีค่าความสามารถในการต้านทานความร้อนสูง (ค่า R)

ฉนวนกันความร้อนที่มักใช้ในบ้านพักอาศัย คือ ฉนวนใยแก้ว อะลูมิเนียมฟอยล์ และโพลีเอธิลีนโฟม เป็นต้น ซึ่งนอกจากช่วยป้องกันความร้อนแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานโดยลดการใช้งานเครื่องทำความเย็นได้ด้วย

 

เรื่อง: SCG Experience

ขอบคุณแหล่งที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/