มาทำความรู้จัก”ค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength)”คืออะไร

       Strength หรือค่ากำลังอัดคอนกรีต คือค่าที่แสดงถึงความแข็งแรงของคอนกรีต มีหน่วยวัดเป็น แรง / พื้นที่ (กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตรหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษคือ Ksc) โดยตัวเลขที่มากขึ้นหมายถึงค่าความแข็งแรงที่สูงขึ้น

การหาค่ากำลังอัดคอนกรีตสามารถทำได้โดยการนำชิ้นตัวอย่างคอนกรีตที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. หรือทรงลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มาออกแรงกดด้วยเครื่องทดสอบจนแตก ซึ่งจะได้ค่าแรงกดออกมาเมื่อนำไปหารด้วยขนาดหน้าตัดของชิ้นตัวอย่างก็จะได้ค่ากำลังอัดสูงสุดของคอนกรีตนั่นเอง ทั้งนี้ค่า Strength จะถูกระบุในแบบก่อสร้างโดยวิศวกรโครงสร้างโดยอาคารแต่ละประเภทจะมีการกำหนดค่า Strength แตกต่างกันไปตามประเภทของอาคารและลักษณะการใช้งาน

ค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength)

การหากำลังอัดคอนกรีต

ลูกบากศ์และทรงกระบอกที่นำมาหาค่าแรงอัด

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ :
http://www.instron.co.th
http://xn--12cfn5csu9and2eb2a1i6g9d.blogspot.com

           ขอบคุณแหล่งที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/