มาดู”ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ปี62 ” Update!!!

Update ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารของปี 2562

 

Credit : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย