มาดูกระบวนการทำงานของ”โกดังสำเร็จรูป”ผลิตติดตั้ง

มาดูกระบวนการทั้งหมดของ โกดังสำเร็จรูป ตั้งแต่ในโรงงานงาน ต้นน้ำถึงหน้างงานปลายน้ำ ผลิตติดตั้ง ขนส่ง

รับสร้างโกดังสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูป และโรงงานคลังสินค้า ด้วยระบบผลิตชิ้นส่วนในโรงงาน ด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพมีประสบการณ์มากกว่า10ปี