ภาษาช่าง”เข็มกลุ่มคืออะไร”มาทำความรู้จักกัน

เข็มกลุ่ม คือ โครงสร้างเสาเข็มใต้ดินที่มีจำนวนมากกว่า 1 ต้นขึ้นไป ที่รองรับน้ำหนักจากฐานรากและเสาตอม่อ หนึ่งชุด  โดยระยะห่างระหว่างเสาเข็มแต่ละต้นจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม  เนื่องจากถ้าเสาเข็มอยู่ใกล้กันมากเกินไปจะทําให้ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเสาเข็มลดลง

เข็มกลุ่มมักถูกเรียกในงานต่อเติมบ้าน เช่น ต่อเติมครัวหลังบ้าน ต่อเติมระเบียงพักผ่อน ฯลฯ จึงทำให้เข้าใจว่าใช้เรียกเฉพาะเสาเข็มสั้นที่ตอกลงในดินเป็นกลุ่มๆ ต่อฐานรากหนึ่งอัน แต่อันที่จริงแล้วเข็มกลุ่มใช้เรียกเสาเข็มทุกประเภททั้งเสาเข็มสั้นและเสาเข็มยาว รวมถึงเสาเข็มไม้ เสาเข็มเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มคอนกรีตหล่อในที่ ที่มีจำนวนมากกว่า 1 ต้นต่อหนึ่งชุดฐานรากและเสาตอม่อตามที่ได้กล่าวมา  ทั้งนี้ในการก่อสร้างแต่ละครั้งควรปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ขอบคุณเรื่องดีๆจาก:https://www.scgbuildingmaterials.com