ภาษาช่างมาทำความรู้จักคำว่า” Slab (สแลบ)”

       Slab (สแลบ) เป็นคำเรียกรูปแบบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีลักษณะแบนและเป็นผืนแผ่ในแนวนอน  มักใช้ในส่วนของพื้น หลังคา ดาดฟ้า และระเบียง  การก่อสร้างใช้วิธีเดียวกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ซึ่งมีทั้งรูปแบบคอนกรีตหล่อในที่และแผ่นหล่อสำเร็จรูปจากโรงงาน โดยรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้ชำนาญการ

สำหรับ Slab คอนกรีตหล่อในที่ที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ Slabs on Beam, Slabs on Ground, Flat Slabs ฯลฯ ซึ่งมักใช้ในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสน้ำหรือฝนโดยตรง เช่น ห้องน้ำ ดาดฟ้า ระเบียง เป็นต้น ส่วนแผ่นหล่อสำเร็จรูปที่พบเห็นได้ไม่ยากในงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่ แผ่นพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ซึ่งต้องวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตทับ มักใช้ในพื้นที่ภายในอาคารทั่วไป และยังมีรูปแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปในบ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบ Precast ด้วยเช่นกัน

 

ภาพ: แผ่นพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ซึ่งเป็น Slab รูปแบบหนึ่ง

ภาพ: แผ่นพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ซึ่งเป็น Slab รูปแบบหนึ่ง

ภาพ: พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่วางบนคาน (Slabs on Beam) สามารถฝังท่อน้ำทิ้งในพื้นได้

ภาพ: กันสาดยื่นไร้คานรองรับแบบ Flat Slab

ขอบคุณที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/