พื้นคอนกรีตวางบนคาน

เรื่อง: SCG Experienceที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/

ศัพท์คนสร้างบ้าน พื้นคอนกรีตวางบนคาน

       พื้นคอนกรีตวางบนคาน (Slab On Beam) คือ พื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่คานโดยตรง นิยมใช้ในบ้านและอาคารทั่วไป ลักษณะการถ่ายน้ำหนักของพื้นประเภทนี้มี 2 แบบ คือ พื้นทางเดียว (One Way Slab) และพื้นสองทาง (Two Way Slab) พื้นคอนกรีตวางบนคานอาจเป็นได้ทั้งพื้นคอนกรีตหล่อในที่หรือพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (สำหรับพื้นส่วนเปียกซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วซึม เช่น พื้นห้องน้ำ พื้นระเบียง ควรใช้เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่)

ภาพ: การวางไม้แบบและเหล็กเสริมเตรียมเทพื้นคอนกรีตวางบนคาน
ขอบคุณที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/