โกดัง

พรบ.โรงงานฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง

พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไข เปลี่ยนอะไรบ้าง?https://warehousebyhappycons.com/ มีข่าวสารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไข ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นี้แล้ว ใครที่ยังสงสัยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสามารถคลิกอ่านเต็มๆ ได้ที่ >>>
>>> พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/056/T_0213.PDF
>>> พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/056/T_0227.PDF
>>> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://oaep.diw.go.th/diw_info/infographic/company14.html