ผนังสวยด้วยสไตน์ลอฟท์ Loft

ลอฟท์ (Loft) คือ สไตล์การตกแต่งบ้านรูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นสร้างความต่อเนื่องของพื้นที่ด้วยห้องที่กว้าง  เพดานสูง  และประตูหน้าต่างขนาดใหญ่  ตกแต่งด้วยวัสดุที่เน้นการโชว์ให้เห็นผิวสัมผัสและสีที่แท้จริงโดยไม่ต้องปรุงแต่ง เช่น  ผนังอิฐก่อโชว์แนว  ผนังปูนเปลือย  ร่วมกับการเดินท่อลอยบนฝ้าเพดานและผนังของงานระบบไฟฟ้าและประปา

สไตล์ลอฟท์มีต้นกำเนิดมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่ส่งผลให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมมากมายในหลายประเทศ  ภายหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น จึงทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา โรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวลงไป  และมีความต้องการที่อยู่อาศัยราคาถูกเพิ่มมากขึ้น  จึงมีการนำเอาโรงงานและโกดังเหล่านี้มาปรับให้การเป็นห้องสำหรับอยู่อาศัยแทน  แต่ด้วยความที่เคยใช้เป็นโรงงานมาก่อนจึงเป็นห้องที่มีพื้นที่กว้าง  มีเพดานสูง  มีช่องเปิดประตูหน้าต่างขนาดใหญ่   สามารถมองเห็นท่องานระบบต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องได้   รวมถึงวัสดุที่ใช้ก็เป็นเหล็ก  อิฐ  ปูนขัดมัน  และคอนกรีตหล่อแบบไม่ประณีตมากนัก  ซึ่งต่อมามุมมองความสวยงามของสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของการตกแต่งในสไตล์ลอฟท์  และกลายเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบที่อยู่อาศัยในยุคใหม่ด้วย

                                            การตกแต่งสไตล์ลอฟท์ ขอบคุณภาพ : ร้าน Fuel in the Blank

                                                               การตกแต่งสไตล์ลอฟท์
                                                      ขอบคุณภาพ : ร้าน Fuel in the Blank

                                                             การตกแต่งสไตล์ลอฟท์
                                                       ขอบคุณภาพ : ร้าน Fuel in the Blank

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก:https://www.scgbuildingmaterials.com