ผนังรับน้ำหนัก

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผนังรับน้ำหนัก

       ผนังรับน้ำหนัก (Bearing Wall) คือ ผนังที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างอาคาร โดยรับน้ำหนักของอาคารและถ่ายลงสู่โครงสร้างใต้ดินโดยตรง จึงไม่มีเสาและคานรองรับ วัสดุของผนังรับน้ำหนักมักเป็นอิฐก่อ หรือคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งรูปแบบหล่อในที่ และแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)

เมื่อผนังรับน้ำหนักเป็นโครงสร้างอาคารประเภทหนึ่ง จึงไม่สามารถทุบ ตัด เจาะผนังในกรณีที่ต้องการปรับปรุงบ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังลักษณะนี้ เพราะจะส่งผลต้องความแข็งแรงและปลอดภัยของอาคาร

ทั้งนี้ เราอาจพบอาคารที่มีผนังรับน้ำหนักผสมกับโครงสร้างเสา-คานได้ทั่วไป อย่างเช่น อาคารที่มีลิฟต์โดยสารซึ่งผนังปล่องลิฟต์จะเป็นผนังรับน้ำหนัก ในขณะที่ส่วนอื่นของอาคารเป็นระบบเสา-คานกับผนังก่อหรือผนังเบา เป็นต้น โดยวิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบรูปแบบของโครงสร้างให้เหมาะสมกับอาคารแต่ละหลัง

ภาพ: บ้านพรีพาสท์ที่ใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นผนังรับน้ำหนัก
ภาพ : อาคารที่ใช้อิฐก่อเป็นผนังรับน้ำหนัก
www.pixabay.com
ขอบคุณที่มาและข้อมูล:https://www.scgbuildingmaterials.com/