เป็นไปได้ที่”หลายอาชีพของคนที่เสี่ยงต่อการโดนแทนที่ด้วย AI”

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้การรับรองหรือยอมรับ เช่นกันกับงานมนุษย์อาจจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์โดยมีความเชื่อว่าอาชีพเหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยง ที่อาจจะโดน AI เข้ามาแทนที่ ซึ่งอาจะใช้เวลาอยู่บ้างแต่มันจะเป็นจริงแน่นอน อ่านเพิ่มเติม

Read more

อุตสาหกรรมที่ AI เป็นผู้ช่วยและทุ่นแรงให้กับมนุษย์

มีประเด็กถกเถียงกันเรื่องประโยชน์และโทษของ AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง Elon Musk ผู้ก่อตั้ง Tesla และ SpaceX กับ Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook ฝ่าย Elon Musk เห็นว่า AI น่ะมันน่ากลัวและจะเป็นภัยต่อมนุษย์เอง ส่วน Mark Zuckerberg มองโลกในแง่ดีว่า ใช้ AI ดีซะอีกจะได้เข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ ซึ่งทั้งสองไม่ได้เผชิญหน้ากันตรงๆแต่มีการพูดถึงกันแบบอ้อมๆ และแอบกัดจิกกันไปมาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค จนหลายสื่อในต่างประเทศหยิบไปเป็นประเด็นเล่าข่าวกันสนุกปาก อ่านเพิ่มเติม

Read more