สรุปชัดๆภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างปี2563ดินใหม่

     ที่ผ่านมาก็งงว่าสรุปยังไงอ่านข้อความนี้แล้วกระจ่างเลยครับ ขอบคุณ[email protected] ครับมาดูกันครับเรียบเรียงได้ดีเลยครับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 ล่าสุดประกาศปรับลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อบรรเทาพิษโควิด 19 แล้วที่ดินแต่ละประเภทต้องเสียภาษีเท่าไหร่ มีวิธีคำนวณยังไง มาดูกัน

          พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นปีแรก โดยจะเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ เท่ากับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีเพียง 10% เท่านั้น  อ่านเพิ่มเติม

Read more

มีที่ดินแต่ไม่ร้จะพัฒนาอย่างไร ไหนจะต้องเสียค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีก Happy Realestate ช่วยคุณได้

มีที่ดินแต่ไม่ร้จะพัฒนาอย่างไร ไหนจะต้องเสียค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีก Happy Realestate ช่วยคุณได้
…..เปลี่ยนที่ดินเปล่าของคุณ ให้สร้างรายได้ให้กับคุณ และเสียภาษีได้น้อยลง…..

.
Happy Realestate เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยเราเปิดมานานกว่า 14 ปี ทางเรามีสินค้าค่อนข้างจะหลากหลาย และเน้นขายในรูปแบบแฟรนไซร์ เป็นหลัก สินค้าที่เรามีจำหน่ายมีดังนี้
>>>วัสดุก่อสร้าง Happy
>>>เครื่องมือก่อสร้าง Happy Tools
>>> บ้านสำเร็จรูป Happy House
>>> โกดังและโรงงานสำเร็จรูป Happy Warehouse
>>> อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ขาย/เช่า Happy Real-estate อ่านเพิ่มเติม

Read more

ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างใหม่ 31 คำถามไขข้อข้องใจ จ่ายแบบไหน เท่าไร?

ภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้างใหม่ ตอบคำถามข้องใจ

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อ “ไขประเด็น พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างกับกฎหมายลูกร่วม 19 ฉบับที่ต้องรู้” เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562

กล่าวได้ว่าเป็นเวทีสัมมนาที่คนฟังแน่นห้อง เป็นท้้งเรื่องใกล้ตัวและใกล้กระเป๋าเงิน เพราะมีเวลาอีกเพียง 1 เดือนเศษรัฐบาลเตรียมจัดเก็บจริงในวันที่ 1 มกราคม 2563 (ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยแจ้งเลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563) อ่านเพิ่มเติม

Read more

สรุปเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบง่ายๆ

สร้างโกดัง

มาสรุปเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันค่ะ
เริ่มใช้บังคับ 1 ม.ค.63

สร้างโกดัง

หลักการแรก ใครมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ณ 1 ม.ค.ของปี มีหน้าที่ต้องจ่าย แม้ว่าจะขายหลังจากนี้หรือทำสัญญาให้ผู้เช่าจ่ายแทนก็ตามไปตกลงกันเอง อ่านเพิ่มเติม

Read more

ภาษีที่ดินใหม่ 2563 เริ่มใช้จริง-เก็บจริง ดีเดย์ 1 มค.นี้

ข่าว

สรุปภาษีที่ดินใหม่ 2563 เริ่มใช้จริง-เก็บจริง ดีเดย์ 1 มค.นี้

ใกล้จะใช้งานจริงแล้วกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ 13 มี.ค. 2562 และให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน ต้องยื่นเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการเพิ่มอำนาจ อปท. ในการจัดเก็บอีกด้วย

วันที่ 1 มกราคม 2563 ประเทศไทยจะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ แทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ใช้กันมายาวนานกว่า 80 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม

Read more