รายละเอียดพ.ร.บ.แก้ไขโรงงาน

พ.ร.บ.แก้ไขโรงงานจะมีผลบังคับใช้ 27ตุลาคม 2562 นี้ ตามรายละเอียดเลยครับ เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ sme มีโอกาสได้ประกอบธุรกิจมากขึ้น

SME มีเฮเมื่อพ.ร.บ.โรงงานปลดล็อค

ร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนและตัดบางมาตราของ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับเดิม) เช่น การปลดล็อคโรงงานขนาดเล็กออกจากการควบคุม การตัดอำนาจกรมโรงงานเข้าไปควบคุมตรวจสอบ หรือ เปิดช่องเอกชนตรวจสอบโรงงานกันเอง-ช่วยกันเอง ซึ่งทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการลดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน จนมีภาคประชาชนออกมาคัดค้าน อ่านเพิ่มเติม

Read more