เคยสงสัยไหมว่า ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

เรื่อง: ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ

ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

สาเหตุที่แท้จริงของปัญหากดชักโครกไม่ลงในกรณีใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รวมถึงเข้าใจหลักการทำงานพร้อมแนวทางแก้ไขและป้องกันที่ถูกต้อง

       เจ้าของบ้านหลายคนที่เคยอยู่อาศัยในบ้านหลังเก่าอายุเกินกว่า 20 ปีอาจคุ้นชินกับการเรียกใช้บริการสูบส้วมเมื่อเกิดปัญหาส้วมเต็ม ต่อมาเมื่อได้ย้ายมาอาศัยในบ้านหลังใหม่ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บางคนเจอปัญหากดชักโครกไม่ลง ในขณะที่บางคนใช้ห้องน้ำได้ราบรื่นดี แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดมักจะมีคำถามว่าควรเรียกใช้บริการสูบส้วมเหมือนเช่นเคยหรือไม่
อันที่จริงแล้วการสูบส้วมนั้น จะทำกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบดั้งเดิมคือ ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม โดยการทำงานของบ่อเกรอะ-บ่อซึม น้ำเสียและกากของเสียจะไหลเข้าไปยังบ่อเกรอะก่อน กากของเสียจะตกตะกอนอยู่ในบ่อเกรอะและมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย ส่วนน้ำจะไหลต่อไปยังบ่อซึมแล้วค่อยๆ ซึมออกสู่ดิน แต่หากดินในบริเวณนั้นมีน้ำใต้ดินอยู่มากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำในบ่อซึมจะซึมออกไม่ได้ ทำให้บ่อทั้งสองเต็ม จึงต้องดำเนินการสูบส้วมออกเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ อ่านเพิ่มเติม

Read more

การเลือกใช้ขนาดท่อ และขนาดถังบำบัดน้ำดี น้ำเสีย

“การเลือกใช้ขนาดและประเภทของท่อให้เหมาะสมกับการลำเลียงและรับแรงดันของน้ำดีน้ำเสีย การเลือกขนาดถังเก็บน้ำให้เพียงพอกับการใข้งานของสมาชิกในบ้าน และการเลือกประเภทถังบำบัดให้ตอบโจทย์เรื่องพื้นที่และการดูแลรักษา เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา” อ่านเพิ่มเติม

Read more