ภาษาช่างมาทำความรู้จักคำว่า” Slab (สแลบ)”

       Slab (สแลบ) เป็นคำเรียกรูปแบบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีลักษณะแบนและเป็นผืนแผ่ในแนวนอน  มักใช้ในส่วนของพื้น หลังคา ดาดฟ้า และระเบียง  การก่อสร้างใช้วิธีเดียวกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ซึ่งมีทั้งรูปแบบคอนกรีตหล่อในที่และแผ่นหล่อสำเร็จรูปจากโรงงาน โดยรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้ชำนาญการ อ่านเพิ่มเติม

Read more

พื้นโรงรถ เสาเข็มจำเป็นหรือไม่?

การหล่อเทพื้นคอนกรีตเพื่อทำเป็นพื้นโรงจอดรถในบ้าน โดยทั่วไปจะทำได้ทั้งแบบที่ลงเสาเข็มและไม่ลงเสาเข็ม กรณีที่ไม่ลงเสาเข็มจะเป็นการทำ “พื้นคอนกรีตวางบนดิน” หรือที่เรียกว่า Slabs on ground ซึ่งจะถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลงสู่พื้นดินโดยตรง  (ก่อนจะหล่อพื้นควรบดอัดดินและทรายให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยป้องกันพื้นคอนกรีตแตกร้าวหากดินหรือทรายใต้พื้นยุบตัวไม่เท่ากัน) อ่านเพิ่มเติม

Read more

เสาเข็มลึกเท่าไหร่ดี (ตอนที่ 1)

ในการต่อเติมบ้านแต่ละครั้ง ปัญหาที่คาใจเจ้าของบ้านหลายท่านคือ “เสาเข็ม” ต้องใช้กี่ต้น กี่กลุ่ม ลึกแค่ไหนถึงจะพอ คำแนะนำจากช่างหรือผู้รับเหมาจะเชื่อถือได้หรือไม่ และจะมั่นใจได้อย่างไร? อ่านเพิ่มเติม

Read more

ภาษาช่าง”เข็มกลุ่มคืออะไร”มาทำความรู้จักกัน

เข็มกลุ่ม คือ โครงสร้างเสาเข็มใต้ดินที่มีจำนวนมากกว่า 1 ต้นขึ้นไป ที่รองรับน้ำหนักจากฐานรากและเสาตอม่อ หนึ่งชุด  โดยระยะห่างระหว่างเสาเข็มแต่ละต้นจะต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม  เนื่องจากถ้าเสาเข็มอยู่ใกล้กันมากเกินไปจะทําให้ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของเสาเข็มลดลง อ่านเพิ่มเติม

Read more

เสาเข็ม สำคัญอย่างไร?

เสาเข็มสำคัญอย่างไร?

เสาเข็มมีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรต่อโครงสร้าง เสาเข็มมีหน้าที่และความสำคัญอย่างไรต่อโครงสร้างบ้านหรืออาคารโรงงานที่เราจะสร้าง!!!

เสาเข็ม” คือส่วนของโครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของโครงสร้าง และทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินเพื่อให้โครงสร้างดำรงอยู่ได้ ไม่ทรุดลงไปเรื่อยๆ ขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการทำหน้าที่ของเสาเข็ม ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

Read more

J-Bolt คืออะไร?สำคัญต่อการสร้างอาคารโครงเหล็กอย่างไร?

หน้าตาเป็นแบบไหน แล้วอยู่ส่วนไหนของการก่อสร้างอาคารโรงงาน วันนี้ happy warehouse โดย warehousebyhappycons.com/ เรามีเกล็ดความรู้มาให้ สำหรับผู้ที่สงสัย

J- Bolt เป็นส่วนหนึ่งสำหรับยึดเสากับฐานราก

มีลักษณะเป็นเหล็กเกลียวรูปตัว J ที่ฝังไว้ในแบบหล่อตอม่อและคานคอดิน จัดให้ได้แนวและระดับตามแบบมาตรฐาน เพื่อวางติดตั้งเสาอาคารโรงงานสำเร็จรูป ที่ผลิตมาจากโรงงาน  เป็นขั้นตอนเริ่มตั้นของโครงสร้าง  และสำคัญมาก เพราะถ้าหากการวาง J-Bolt และเพลทเสาไม่ได้ตามแบบ อาจจะมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงในระยะยาวของอาคารสำเร็จรูป อ่านเพิ่มเติม

Read more