เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ต่างกันอย่างไร?

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่า เหล็กแบบใดเรียกว่า เหล็กรูปพรรณรีดร้อน แบบใดเรียกเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน คือ เหล็กที่มีการรีด ตอนที่เหล็กยังมีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 องศา เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ เช่น เหล็ก H-Bean, I-Beam, Channel ซึ่งในการรีดเหล็กในขณะที่มีอุณหภูมิสูงนี้ จะสามารถรีดเหล็กที่มีความหนาที่มากได้ ส่งผลให้เมื่อมีการนำไปออกแบบใช้งาน จะสามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานที่ต้องการเหล็กหน้าตัดขนาดเล็ก เช่น H 100×50 ในงานโครงสร้างทั่วไปรับแรงไม่มาก จนถึงเหล็กขนาด H 912×302** เพื่องานที่ต้องการรับกำลังที่มาก อ่านเพิ่มเติม

Read more

รอบรู้เรื่อง “กฎหมายผังเมือง” โซนสีพื้นที่ที่ดินคืออะไร มีความหมายอย่างไร

วันนี้ WarehousebyHaapycons. มีความรู้ดีๆมาฝากอีกแล้ว ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายผังเมือง” เพื่อช่วยให้ปรัชาชนเข้าใจอย่างเช่นในกรณี จะตัดสินใจซื้อที่ดิน หรือมีที่ดินอยู่แล้ว และคิดจะสร้างบ้าน หรือสร้างอะไรสักอย่าง กฎหมายผังเมือง เป็นตัวช่วยเบื้องต้นที่ช่วยในการตัดสิน เรียนรู้ได้ง่ายนิดเดียวไปเริ่มกันเลยครับ

แผนผังเมือง คืออะไร

เป็นแผนผังเมืองที่ทำขึ้นเพื่อควบคุมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยประกอบไปด้วย การวางและจัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ

ผังเมืองรวม คืออะไร

หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมือง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม

Read more

” ข้อดีของโกดังสำเร็จรูป” #WAREHOUSEBYHAPPYCONS.

ข้อดีของโกดังสำเร็จรูป​ Happy​Warehouse 

โกดังสำเร็จรูป Happy Warehouse เราคือผู้นำด้านโกดังPrefabricate คือการผลิตโครงสร้างล่วงหน้า ในโรงงาน ทำให้สามารถวางแผน ควบคุมงานได้ทั้งระบบ ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม

Read more

“RB และ SR” ต่างกันอย่างไรกับ “DB และ SD”

“RB และ SR” ต่างกันอย่างไรกับ “DB และ SD”

เหล็กเส้นสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มี 2 ลักษณะ

1.เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB หรือ Round Bars)

– มีขนาด 6,8,9,10,12,15,19,22,25,28,34

– มีความยาว 10.00 เมตร

– มาตรฐานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR หรือ Standard Round bars) กำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.(ksc.) อ่านเพิ่มเติม

Read more

ข้อดีของการสร้างอาคารสำเร็จรูปด้วยโครงสร้างเหล็ก”รีดร้อน”

มาทำความรู้จักกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

รีดร้อนกันเถอ

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot-Rolled Structural Steel) มีการใช้งานในต่างประเทศอย่างกว้างขวางมานาน และกำลังมีบทบาทมากขึ้นในวงการก่อสร้างของประเทศไทย เนื่องจากข้อดีหลายประการที่ทำให้การก่อสร้างด้วยเหล็กมีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมีหลากหลายหน้าตัด และเกรดหรือชั้นคุณภาพ อ่านเพิ่มเติม

Read more