“ตอม่อ”คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร

       ตอม่อ คือ ส่วนของโครงสร้างที่รับน้ำหนักของอาคารต […]

“ตอม่อ”คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร อ่านเพิ่มเติม »