ปูบล็อกคอนกรีตทับพื้นดิน ใช้เป็นที่จอดรถได้หรือไม่ ?

ปูบล็อกคอนกรีตทับพื้นดิน ใช้เป็นที่จอดรถได้หรือไม่ ?

       เมื่อพูดถึงการทำพื้นโรงรถ หากเราจะเปลี่ยนพื้นดินธรรมดาให้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเทคอนกรีตเสมอไป เพราะเราสามารถใช้บล็อกคอนกรีต (หรือที่เรียกกันว่า “บล็อกปูพื้น”) ปูทับได้ เพียงแต่จะต้องมีการเตรียมพื้นที่และติดตั้งอย่างถูกวิธีเพื่อชะลอปัญหาพื้นทรุดหรือดินไหล ในอันดับแรกจะต้องถมดินให้ได้ระดับตามต้องการแล้วบดอัดให้แน่น จากนั้นใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ปูรองก่อนเททรายทับพร้อมบดอัดให้แน่นและได้ระดับ โดยทิ้งขอบของแผ่นใยสังเคราะห์เผื่อไว้สำหรับตลบขอบหุ้มทับชั้นทรายอีกครั้ง (แผ่นใยสังเคราะห์จะช่วยป้องกันไม่ให้ทรายไหลออกเนื่องด้วยแรงกดจากการใช้งาน) จากนั้นจึงค่อยวางติดตั้งบล็อกคอนกรีตด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ภาพ : การเตรียมพื้นที่ก่อนจะติดตั้งบล็อกคอนกรีตบนพื้นดิน
ขอบคุณที่มา: https://www.scgbuildingmaterials.com/