บ้านจะทรุดไม่ทรุด จุดเริ่มต้นอยู่ที่ เสาเข็ม

 

Material Guide : ทรุดไม่ทรุด จุดเริ่มต้นอยู่ที่ เสาเข็ม

 “เสาเข็ม” เป็นส่วนประกอบที่มีผลต่อความแข็งแรงของบ้าน โดยเฉพาะเรื่องการทรุดตัว ทั้งนี้ เสาเข็มมีประเภทและรูปแบบที่ต่างกัน เช่น เสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก เสาเข็มสั้น เสาเข็มยาว ซึ่งเจ้าของบ้านควรทราบเพื่อเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขอบคุณที่มา: https://www.scgbuildingmaterials.com/