อุทธาหรณ์งานก่อสร้างที่ไม่มีวิศวกรคุมงานอาจผิดพลาด…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

อุทธาหรณ์งานก่อสร้างที่ไม่มีวิศวกรคุมงานอาจผิดพลาด…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

อุทาหรณ์ปล่อยให้ ผรม.ทำงานผิดวิธี..!!!

นี่ก็เป็นภาพอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจแชร์เป็นอุทาหรณ์ ของ ผรม.ชาวบ้านได้มีโอกาสสร้างอาคาร warehouse ขนาดใหญ่ในราคาถูกๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ก่อสร้างอาคารมามากมาย…หลายๆอาคาร

อุทธาหรณ์งานก่อสร้างที่ไม่มีวิศวกรคุมงานอาจผิดพลาด…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

เรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึง ฯลฯ (เขาคุยอ้างสรรพคุณว่าอย่างนั้น..!!)

เสาอาคารนี้สูงชะลูดขึ้นไป 8.20 m.

ต้นกลางสูง 13.00 m. พท. 19,500 ตร.ม.

อุทธาหรณ์งานก่อสร้างที่ไม่มีวิศวกรคุมงานอาจผิดพลาด…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

เนื่องจากการวางตำแหน่งฐานรากผิด จึงต้องมีการดัดเหล็กเสาตามรูป ถ้าไม่ดัดก็วาง Truss ไม่ได้

ผรม. อธิบายอีกว่า ตอนที่กำหนดตำแหน่งฐานราก ใช้ตลับเมตรดึงระยะทีละ 5.00 m. ทีละตัวๆ ก็เลยคลาดเคลื่อน เขาอธิบายว่าอย่างนั้น (ประมาณว่าไม่ใช่ความผิด ผรม. แต่เป็นความผิดของคนงานและตลับเมตร) ผู้ออกแบบและวิศวกรควบคุมงาน ได้ออกแบบวิธีแก้ไขให้ ทางเลือกในการแก้ไข อย่างละเอียด และถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่สุดท้ายสร้างยังไงก็เบิกเงินได้ครบจึงไม่จำเป็นต้องสนใจใคร ในที่สุดผลงานก็เป็นอย่างที่เห็น

ดังนั้น ทุกงานอาคาร ทุกขนาดต้องใช้ทีมงานที่ทีความชำนาญ สร้างและติดตั้งงานตามขั้นตอน ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมีการตรวจสอบระหว่างการสร้าง หากพบความผิดพลาดควรแจ้งวิศวกรทราบทันที เพื่อหารทางแก้ไข ด้วยหลักทางวิชาการ ไม่ใช่แก้ตามใจ หรือแก้ไขผิดวิธี ตาม ผรม.

Cr:เฟสบุ็ควุฒิวิศวกรโยธา

@เฉพาะฉะนั้น Happy warehouse เราใส่ใจทุกขั้นตอนการสร้าง ด้วยการออกแบบ และควบคุมงานโดยวิศวกรชำนาญการทุกขั้นตอน เพื่ิอคุณภาพของงาน

อุทธาหรณ์งานก่อสร้างที่ไม่มีวิศวกรคุมงานอาจผิดพลาด…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

อุทธาหรณ์งานก่อสร้างที่ไม่มีวิศวกรคุมงานอาจผิดพลาด…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

อุทธาหรณ์งานก่อสร้างที่ไม่มีวิศวกรคุมงานอาจผิดพลาด…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

อุทธาหรณ์งานก่อสร้างที่ไม่มีวิศวกรคุมงานอาจผิดพลาด…อาคารทุกขนาดต้องควบคุมโดยวิศวกรที่ชำนาญ

 

Scroll to Top