“คานคอดิน”คืออะไร????

"คานคอดิน"คืออะไร????

 ​คานคอดิน

       คานคอดิน (Grade Beam/ Ground beam) หรือที่เรียกกันว่า คานพื้นชั้น 1 หรือคานพื้นชั้นล่าง เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วางอยู่เหนือเสาตอม่อ หรือฐานราก โดยอาจอยู่ในระดับดิน ใกล้ระดับดิน หรืออยู่เหนือระดับดินเล็กน้อย มีหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead load) และน้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) จากสิ่งที่อยู่เหนือคานคอดินขึ้นไป และถ่ายลงสู่โครงสร้างฐานราก

"คานคอดิน"คืออะไร????
ภาพ: คานคอดินที่ทำหน้าที่เป็นคานพื้นชั้นล่าง
"คานคอดิน"คืออะไร????
ภาพ: คานคอดินที่รองรับผนังรับน้ำหนักเพื่อถ่ายแรงสู่ฐานราก
"คานคอดิน"คืออะไร????
ภาพ: คานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

       นอกจากนี้ คานคอดินยังช่วยรัดประคองฐานรากไม่ให้เคลื่อนที่ อย่างเช่นในกรณีที่ระดับพื้นชั้นล่างสูงกว่า 1.50  ม. จากระดับพื้นดิน วิศวกรอาจพิจารณาให้ทำคานคอดินที่ระดับดินอีกชั้นหนึ่งแยกจากคานพื้นชั้นล่าง เป็นต้น ทั้งนี้ ขนาดและระดับคานคอดินที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

"คานคอดิน"คืออะไร????
ภาพ: การเทลีนเตรียมพื้นก่อนวางคานคอดิน
"คานคอดิน"คืออะไร????
ภาพ: คานคอดินเป็นคานพื้นชั้นล่าง
"คานคอดิน"คืออะไร????
ภาพ: พื้นชั้นล่างยกใต้ถุนสูง วิศวกรจึงออกแบบให้มีคานคอดินที่ระดับดินเพื่อรัดประคองฐานราก
สถานที่ : Foresto Cafe’ (สงขลา)
ขอบคุณที่มาและรูปภาพ:www.scgbuildingmaterials.com/
 
Scroll to Top