ความภูมิใจของเรา ผู้บริหาร Happy Franchise รับรางวัล CEO Inspiration Award 2017

หนึ่งในความภูมิใจของ HAPPY GROUP

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม ทองสุข ประกรรมการ บริษัท มีสุข เรียล เอสเตท จำกัด

เข้ารับรางวัล  CEO Inspiration Award 2017