ความภูมิใจของเรา ผู้บริหาร Happy Franchise รับรางวัล CEO Inspiration Award 2017

หนึ่งในความภูมิใจของ HAPPY GROUP

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเฉลิม ทองสุข ประกรรมการ บริษัท มีสุข เรียล เอสเตท จำกัด

เข้ารับรางวัล  CEO Inspiration Award 2017

ความภูมิใจของเรา ผู้บริหาร Happy Franchise รับรางวัล CEO Inspiration Award 2017ความภูมิใจของเรา ผู้บริหาร Happy Franchise รับรางวัล CEO Inspiration Award 2017

Scroll to Top