การใช้”พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป”ให้เหมาะสมกับงาน

ศัพท์คนสร้างบ้าน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือที่เรียกกันว่า “แผ่นพื้นสำเร็จรูป”  คือแผ่นพื้นซึ่งผลิตสำเร็จจากโรงงานโดยใช้คอนกรีตเสริมด้วยลวดอัดแรงกำลังสูง ในการติดตั้งจะนำแผ่นพื้นมาวางบนคาน จากนั้นวางเหล็กเสริมด้านบนแล้วเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) ถือเป็นระบบพื้นสำเร็จรูปซึ่งช่วยประหยัดเวลาในส่วนของการติดตั้งไม้แบบและรอคอนกรีตเซตตัว แต่จะไม่เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ ระเบียง เพราะเสี่ยงต่อการรั่วซึมได้ง่าย

ภาพ: การวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปบนคาน
ภาพ: การติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป
ภาพ: หน้าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบต่างๆ
ขอบคุณข้อมูลและที่มา:https://www.scgbuildingmaterials.com/