การหาขนาดของพื้นที่ ที่ดิน สำหรับการคำนวณหาพื้นที่ใช้เทคอนกรีต

มาตราส่วน : การหาขนาดของพื้นที่ ที่ดิน สำหรับการคำนวณหาพื้นที่ใช้เทคอนกรีตผสมเสร็จ และพื้นที่ทั่วไป (ไร่ – งาน – ตารางวา – ตารางเมตร)

มาตราส่วนที่ดิน สำหรับการหาขนาดของพื้นที่ สำหรับเทคอนกรีตผสมเสร็จ หรือ พื้นที่ใช้งานทั่วไป

 
โดยปกติในปัจจุบัน หน่วยที่ใช้สำหรับบงบอกขนาดของพื้นที่ สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป หรือสำหรับงานเทคอนกรีตผสมเสร็จ มักจะใช้ หน่วยเป็น “ตารางเมตร หรือ ตร.ม.” ในการคำนวณพื้นที่ใช้งานหรือปริมาณวัสดุก่อสร้าง หรือ หาปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ โดยการเปรียบเทียบมาตราส่วนที่ดินแบบง่ายๆ คือ
1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร หรือเท่ากับ  1 งาน
4 งาน = 400 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 1 ไร่
(มาตราส่วน :  1 วา เท่ากับ 2 เมตร )
และการหาพื้นที่ต่อตารางเมตร ก็ไม่ยาก คือ นำด้านกว้าง หน่วยเป็นเมตร คูณ ด้านยาว หน่วยเป็นเมตร
เช่น กว้าง(ม.) X ยาว(ม.) : กว้าง 2 เมตร X ยาว 4 เมตร  = 8 ตารางเมตร
เมื่อได้พื้นที่ต่อตารางเมตรแล้ว สามารถคำนวณหาปริมาณคอนกรีตที่จะใช้ได้ ที่นี้-> การคำนวณ การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ว่าต้องใช้กี่คิว
สามารถดูตารางด้านล่างเปรียบเทียบมาตราส่วนได้
 
ตัวอย่างการแปลงค่า เพื่อหาขนาดพื้นที่ที่ต้องการ เมื่อทราบหน่วยใดหน่วยหนึ่ง โดยยึดมาตรฐานส่วนที่ดินด้านบน^^

1.การแปลงค่าจาก ตารางวา เป็น ตารางเมตร (ให้คูณด้วย 4)
เช่น 200 ตารางวา = 800 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับ 2 งาน หรือ 500 ตารางวา = 2,000 ตารางเมตร
2.การแปลงค่าจาก ตารางเมตร เป็น ไร่ (ให้หารด้วย 1600)
เช่น 2,000 ตารางเมตร = 1.25 ไร่ = 1 ไร่ 1 งาน (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.25 คูณ 4 = 1 งาน)
หรือ 3,000 ตารางเมตร = 1.875 ไร่ = 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.875 คูณ 4 = 3.50)
สรุปคือ ถ้าหารแล้วเหลือเศษ ให้เอาเศษที่เหลือ คูณด้วย 4 ได้เท่าไหร่
ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย งาน หลังจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย ตารางวา
3.การแปลงค่าจาก ตารางเมตร เป็น ตารางวา (ให้หารด้วย 4)
เช่น 400 ตารางเมตร = 100 ตารางวา หรือ 1,500 ตารางเมตร = 375 ตารางวา
4.การแปลงค่าจาก ตารางวา เป็น ไร่ (ให้หารด้วย 400)
เช่น 600 ตารางวา = 1.5 ไร่ = 1 ไร่ 2 งาน (โดยเอาเศษที่เหลือ คือ 0.5 คูณ 4 = 2 งาน)
หรือ 950 ตารางวา = 2.375 ไร่ = 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา (เอาเศษที่เหลือคือ .375 คูณด้วย 4 = 1.50)
สรุปคือ ถ้าหารแล้วเหลือเศษ ให้เอาเศษที่เหลือ คูณด้วย 4 ได้เท่าไหร่
ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย งาน หลังจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย ตารางวา
5.การแปลงจากไร่ เป็น ตารางวา (ให้คูณด้วย 400)
เช่น 5 ไร่ = 2,000 ตารางวา
6.การแปลงจากไร่ เป็นตารางเมตร (ให้คูณด้วย 1,600)
เช่น 5 ไร่ = 8,000 ตารางเมตร
นำพื้นที่ตารางเมตรที่ได้ มาคำนวณหาปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ >>การคำนวณ การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ว่าต้องใช้กี่คิว<<
มาตราส่วนดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้คำนวณเปรียบเทียบพื้นที่ต่างๆได้อีก
Cr.homed4u.com
ขอบคุณข้อมูลและที่มา:http://xn--12cfn5csu9and2eb2a1i6g9d.blogspot.com/